รับสมัคร “เจ้าหน้าที่บัญชี” 1 อัตรา

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” ท่านใดสนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 1-22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. รับสมัครเจ้าหน้าบัญชี 1 อัตรา(ดาวโหลด รายละเอียด) ใบสมัคร(ดาวโหลด)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *