1 เมษายน 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ นำคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมขบวนแห่ในงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *