รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *