สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม