สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 07.45 น. ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกท่านใดสนใจ เอกสารประกอบการประชุมใหญ่ สามารถดาวโหลดได้ที่ลิ้งนี้ (เอกสาร) เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการเข้าร่วมประชุมฯ