เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ท่องเที่ยวกับโครงการกู้กับสหกรณ์เพื่อท่องเที่ยว
โดยสรรหาโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามแบบยกเหมาลำให้กับสมาชิกท่านใดสนใจหรือจองโควต้าติดต่อกรรมการและจนท.ของสหกรณ์ได้ตามเวลาทำการรับจำนวน 20-29 ท่านภายในวันที่ 30 มีค. นี้ รายละเอียด