รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันทำการ) รายละเอียดเพี่มเติม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *