ประกาศวันหยุดเดือน ก.ค.2567

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศวันหยุด เดือนกรกฎาคม 2567 ในวันที่  22 และ 29 กรกฎาคม 2567 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *