ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สหกรณ์”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” จำนวน 15 ราย กำหนดสอบ 2 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังนี้ (เอกสารดาวโหลด)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *