นายแพทย์สันทิต  บุณยะส่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม