ผู้มีความประสงค์ร่วมทำบุญในครั้งนี้ สามารถโอนเงินร่วมบุญเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-0-44521-6 ชื่อบัญชี เงินสวัสดิการสมาคมข้าราชการบำเน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุขสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับพระที่ระลึก รายละเอียดเพิ่มเติม