ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2566 จำนวน 2 คน สมาชิกเลือกได้ 1 คน วัน้สาร์ที่ 10 ธันวาคา 2565 ลงคะแนนเวลา 08.00-12.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร