ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 42 จำนวน 9 คน สมาชิกเลือกได้ไม่เกิน 7 คน วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ลงคะแนนเวลา 08.00-12.00น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร