สมาชิกท่านใดสนใจสามารถยื่นคำขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม ดาวโหลด รายละเอียด ใบแบบขอรับทุน