สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จะทำการจ้างถมดิน พร้อมบดอัดและปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 76.7 ตารางวา ผู้ใดสนใจ สามารถรับเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2564 เวลา 10-15.00 น. ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เอกสาร 1.ประกอบสอบราคาถมดิน  2.แบบพร้อมประมาณราคา 3.ปร4 ใบเสนอราคา