สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม รับสมัครประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นความจำนงค์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด