สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วม “โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” สามารถยื่นคำขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ แบบคำขอ