เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการรับสมัครประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 ตำแหน่ง และกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 9 ตำแหน่ง สนใจยื่นความจำนงได้ที่ รายละเอียดเพิ่ม