สกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา สมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร